Zandloper Kinder-JongerenCoaching & -Counselling

Als opgroeien even niet vanzelf gaat. Als een hobbel op het pad van uw kind onneembaar lijkt. Soms lukt het u niet om er samen met uw kind uit te komen. U heeft al van alles geprobeerd. Dan kan input vanuit een andere hoek een nieuwe kijk op zaken geven of een opening bieden tot verandering. Kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebuiken om weer lekker in hun vel te gaan zitten in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar zijn welkom in mijn praktijk voor KinderCoaching en Puber- Jongeren Coaching in Houten.


Mijn visie:
Ik ben er van overtuigd dat iedereen de oplossing in zichzelf heeft. Soms zie je die even niet omdat je je veilig voelt bij een bepaald gedrag. Als Kinder- en JongerenCoach,  Counsellor en Rots en Water weerbaarheidstrainer werk ik samen met uw kind naar een oplossing waardoor weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling. Afgestemd op de wensen en behoeften van uw kind. Zonder oordeel en zonder voorbehoud.

“Problemen” vertalen we samen naar nog missende vaardigheden waarmee we aan de slag gaan. Altijd op de toekomst gericht. Samen met uw kind onderzoeken we naar wat het wél kan en welke talenten het heeft. Het leert zijn of haar krachten en sterke kanten te (her)ontdekken, te bundelen en breder in te zetten. Van los zand kun je geen zandkasteel bouwen. Uw kind leert te denken vanuit mogelijkheden en kansen om passende oplossingen te vinden. Zo kan uw kind sterker worden, een positief zelfbeeld ontwikkelen en zich in zijn of haar eigen kracht zetten. Vanzelf ontstaat zo een rimpeleffect naar andere situaties. Ik geef uw kind een steuntje in de rug zodat het daarna op eigen benen weer verder kan.
Bij counselling maak ik gebruik van allerlei verschillende, wetenschappelijk onderbouwde methodieken en werkvormen en combi's daarvan. Ik werk onder andere met NLP, creatieve werkvormen, Kids Skills, diverse gesprekstechnieken, metaforen, Mission Possible, spelvormen en bewegen, familieopstellingen en Rots & Water.

"Van los zand kun je geen zandkasteel bouwen"

 Voor wie is Zandloper Coaching & Counselling? 

Wanneer uw kind ook zelf de wens heeft dat er iets in de situatie moet veranderen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waarbij ik uw kind kan helpen zijn:  

- een positief zelfbeeld of meer zelfvertrouwen krijgen
- makkelijker vrienden willen maken
- zich beter willen concentreren
- omgaan met groepsdruk
- motivatie
- weerbaarder willen worden, grenzen stellen 
- niet meer steeds ruzie (met broertje of zusje)

- vrolijker en onbevangener willen zijn
- afrekenen met faalangst, perfectionisme
- vrij willen zijn van gepieker
- zonder angst een spreekbeurt of presentatie willen houden
- stoppen met nagelbijten of andere dwangmatige handelingen
- vrij zijn van geen fouten mogen/willen maken, faalangst
 - zichzelf in de weg zitten 

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Zandloper Coaching & Counselling voldoet volledig aan de gestelde eisen conform de normen van de RBCZ.

Uiteraard worden de ouders/verzorgers bij het traject betrokken. Alleen met toestemming van uw kind wordt inhoudelijke informatie met u besproken. Natuurlijk houd ik u op de hoogte van waar uw kind aan werkt en hoe u dit thuis het beste kan begeleiden. 

Indien nodig en allen in overleg met de ouders/verzorgers kan ook school of bijvoorbeeld de sportclub betrokken worden. Door met elkaar uw kind te steunen bij het aanleren van de nieuwe vaardigheid en het positief te coachen kan uw kind vol vertrouwen zijn of haar nieuwe stap zetten. 

De sessies vinden plaats op de praktijk van Zandloper Coaching & Counselling in Houten. Van daaruit kan het zijn dat we gaan wandelen, struinen, naar de speeltuin of naar de kinderboerderij.