Zandloper Puber- en Jongeren Coaching & Counselling

Je hebt het al 100 x gevraagd. Van alles geprobeerd. Wat is er toch? Waar kan ik je mee helpen? Je maakt je zorgen... Je kind geeft aan dat er niets aan de hand is... Je voelt dat er iets niet lekker gaat, maar wat... Je wil zo graag dat ze gelukkig zijn...
Soms lukt het je even niet om er samen met je puber uit te komen.

Dan kan input vanuit een hele andere hoek een nieuwe kijk op zaken geven of een opening bieden naar een oplossing of verandering. Ik ga samen met je puber onderzoeken hoe zijn of haar problemen "te managen" worden waardoor het leven weer aangenamer wordt.
Pubers/Jongvolwassenen die een steuntje in de rug, een luisterend oor en onderzoekende vragen kunnen gebruiken om weer lekker in hun vel te gaan zitten zijn van harte welkom. Ik loop een eindje met jullie mee... waarna je puber, in zijn of haar eigen kracht, weer zelf verder kan.  

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Uiteraard worden de ouders/verzorgers bij het traject betrokken. Alleen met toestemming van uw kind wordt inhoudelijke informatie met u besproken. Natuurlijk houd ik u op de hoogte van waar uw kind aan werkt en hoe u dit thuis het beste kan begeleiden. 

                        "Loslaten én vasthouden"

Pubers, jongeren, adolescenten, jongvolwassenen... 

Hoe je ze ook noemt, ze hebben één ding gemeen: ze bereiden zich voor op hun ‘volwassen’ leven. Ze zijn op zoek naar hun identiteit, naar wie ze zijn en wat ze willen. Dat valt niet altijd mee in een omgeving die bol staat van de prikkels en keuzemogelijkheden. Om zich los te kunnen maken van hun ouders móeten pubers experimenteren met ander gedrag. Ze zoeken de grens op en willen tegelijkertijd dat ouders die grens wel aangeven. Het ene moment kunnen ze je ontroeren en vertederen, het andere moment wil je ze het liefst “achter het behang plakken”.
Heeft uw puber problemen? Leeft er een gevoel van niet begrepen worden, lopen problemen uit de hand? Zijn er veranderingen in houding waarneembaar, uitingen van agressief of depressief gedrag? Is de druk die ervaren wordt te groot, speelt pesten een rol? Het leven van een jong volwassene staat bol van nieuwe ervaringen die soms te groot zijn om alleen mee rond te blijven lopen of zelf het hoofd te kunnen bieden. Deze problemen kunnen dusdanige vormen aannemen, dat de jongere hulp nodig heeft. Dan zit je als ouders soms met je handen in het haar. Ze verdienen onze aandacht en onze steun. Temeer omdat deze periode zo vormend is voor de rest van hun leven.

Wat een gedoe, die pubertijd…

Pubertijd heeft alles te maken met de ontwikkeling van de hersenen. Zo ontdekte Eveline Crone, hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, dat de hersenen pas rond het 25e levensjaar volledig uitontwikkeld zijn. 

Ook komt uit dat onderzoek naar voren dat er bij pubers drie gebieden ontwikkelen die geen gelijke tred houden. We onderscheiden de lichamelijke ontwikkeling (hormonen en groei), de cognitieve ontwikkeling (het denkvermogen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling (emoties, zelfvertrouwen en zelfinzicht). Hierdoor is het brein van de puber een speelbal van emoties, waardoor zij vaak impulsief reageren, vooral in de vroege puberteit. Er zit bij jongeren een groot verschil tussen begrijpen en handelen. Bijvoorbeeld: waarom fietsen jongeren met zijn vieren naast elkaar, ook al weten ze dat dit gevaarlijk is?  Plannen, je eraan houden en uitvoeren... het valt niet mee.
Ook leeft tegenwoordig,  bij v
eel jongeren, de angst om iets te missen en er niet bij te horen (infobesitas). 

Pubers... loslaten, voor zover ze het aankunnen én vasthouden. Grenzen stellen om ze te beschermen en ze hun eigen fouten laten maken waarvan ze kunnen leren. Als ouders/verzorgers er onvoorwaardelijk voor ze zijn om ze vertrouwen, veiligheid, steun en troost te kunnen bieden. 

Vanaf ongeveer het veertiende levensjaar verschuift bij jongeren de focus van ouders naar leeftijdsgenoten, waarmee ze van gedachten wisselen en discussiëren. Groepsregels spelen dan een veel belangrijkere rol dan maatschappelijke regels en wetten.
Het besef dat jong volwassen “anders denken” is belangrijk voor ouders. Ook begrip voor de invloeden van de "peergroep" en de constante zoektocht naar de eigen identiteit is de basis om de jong volwassene verder te helpen in de complexe wereld waarin iedereen (inclusief de jongere zelf) iets van hem of haar verwacht.