Tarieven 2020:

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Intakegesprek met ouders 
Counselling sessie
Tussenevaluatie met ouders (na 3e sessie)
Afrondingsgesprek met ouders en kind
Gesprek met school, derden of observatie
Verslag voor derden op verzoek van ouders

Rots en Water training individueel in een groep
Rots en Water training in een eigen samengestelde groep 

alle genoemde bedragen zijn inclusief btw

gratis
€   50,00
€   60,00
€   50,00
€   50,00
€   55,00
€   60,00

€ 149,00 per persoon
€ 149,00 per persoon


Counselling is in principe kortdurend. Dit betekent dat gemiddeld 5 tot 10 sessies voldoende zijn. Een sessie duurt 60 tot 75 minuten. De afspraken voor de sessies vinden plaats aan de Lageweg 2 in Braamt. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd om niet in rekening te worden gebracht.

Algemene voorwaarden en privacy-statement
De Algemene voorwaarden en het privacy statement van Zandloper Coaching voor Counselling vindt u onderaan de eerste/welkomstpagina van deze site. Druk op de button en u kunt de bestanden inzien.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Sommige verzekeringen vergoeden Counselling. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering. Ik adviseer u hiervoor uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. U kunt ook de Zorgwijzer raadplegen:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling.  Soms is financiering van psychosociale hulp mogelijk door middel van een persoonsgebonden budget (PGB).

Rots & Water trainingen vallen niet onder counselling en worden, in de meeste gevallen, niet vergoed door uw zorgverzekering. Sommigen bieden vergoeding van weerbaarheidstrainingen aan. Kijk goed uw polis na of een vergoeding of tegemoetkoming voor u van toepassing is.

Teruggave door Belastingdienst
Mocht uw verzekeraar niet tot vergoeding overgaan, dan kunt u de gemaakte kosten vaak ook als ziektekosten opvoeren bij de Belastingdienst.      

Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, ABvC
Zandloper Coaching & Counselling is aangesloten bij Algemene Beroepsvereniging voor Counseling, ABvC. De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de ABvC stelt aan haar leden om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het klachtenreglement garant voor de uitoefening van het beroep van counsellor.

 Ethische- en Beroepscode
Zandloper Coaching & Counselling heeft zich verbonden aan de ethische en beroepscode zoals die worden gehanteerd door de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC). Hierin staan zaken als geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid. Zoals wettelijk verplicht hanteer ik de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Klacht- en Tuchtreglementen
Zandloper Coaching & Counselling hanteert de klachtenregeling zoals die is geformuleerd door de beroepsvereniging ABvC. U kunt dit reglement vinden op http://www.abvc.nl en de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Of klik op onderstaand logo.

ABvC lidnummer

: 118 208

 Cliënt brochures: 

klik op het logo om de brochure te openen